Ledarskapsutveckling 2018-02-15T20:23:41+00:00

Ledarskaps-
arenan

MED STORT ENGAGEMANG OCH INTRESSE FÖR INDIVIDEN ARBETAR JAG MED ATT STÖDJA LEDARE & MEDARBETARE ATT UTVECKLA SIG OCH SINA VERKSAMHETER.

Genom arbete med Ledarskapsarenan sker utveckl det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val. Arbetet sker systematiskt genom inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg.

Metodik

Vi tränar ledare individuellt under 8-10 månader med personlig ledartränare, i ledarens egen miljö för att på bästa sätt främja utveckling och verklig förändring här erbjuder vi möjligheten att utveckla det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val.

Det strukturerade programmet blir individuellt anpassat genom att ledaren får stöd i att sätta sina mål och tillämpa de kunskaper kursmaterialet erbjuder. Vi arbetar systematiskt med inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg. Ledaren träffar sin ledartränare ca en gång per månad.

Inför varje möte arbetar ledaren på egen hand enligt följande ”Fyrklöver” modell:

 • Läsning av ett kapitel i kurspärmen.
 • Bearbetning & reflektion av kapitlet genom olika frågeställningar.
 • Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet.
 • Min avsikt: Praktisk ledarträning genom att det genomarbetade avsnittet omvandlas till aktiviteter och träning.

Ur kursinnehållet

 • Trygg ledare: Personligt ledarskap, arbete med värderingar.
 • Nuläges analys: Investera i dina styrkor.
 • Målfokusering: Vad vill du egentligen – fokusering.
 • Motivation: som kommer inifrån. Våra olika drivkrafter.
 • Kommunikation: och feedback.
 • Ledarskap och inflytande: Att skapa resultat genom andra.
 • Prioritering & delegering: medveten och i praktiken.
 • Relationsbyggande: Din ledarskapsarena – vilka är nyckelpersonerna och hur kan 
ni samverka på bästa sätt?

Mål med utvecklingen

Du skall utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag att skapa resultat i din organisation. Du blir coachad att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll.

Vilket resultat kan vi förvänta oss?

Är du villig att investera din tid och arbeta seriöst med din ledarträning så är vår erfarenhet att du kommer se utveckling både hos dig personligen, såväl som i verksamheten du leder.

För vem?

Det passar gör alla! Programmet erbjuder möjligheten att få utveckla det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val. Arbetet sker systematiskt med inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg.

Tillbaka
Print PDF