Ledarträning för mellanchefer 2018-02-15T20:23:41+00:00

Ledarträning.

MED STORT ENGAGEMANG OCH INTRESSE FÖR INDIVIDEN ARBETAR JAG MED ATT STÖDJA LEDARE & MEDARBETARE ATT UTVECKLA SIG OCH SINA VERKSAMHETER.

När man verkar som mellanchef, befinner man sig mitt i organisationen och upplever krav och förväntningar både uppifrån och nerifrån, det kan ibland kännas hopplöst. Med vår ledarträning får du hjälp att bygga ett hållbart ledarskap, träna på att navigera i organisationen och prioritera det viktigaste. Du utvecklar din förmåga till målstyrning och få andra med dig. Du lär dig bygga starka relationer till både dem du leder och övriga nyckelpersoner.

Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:

 • Du får kunskap genom korta tankeväckande texter byggda på forskning och beprövad erfarenhet.
 • Du tränar upp din förmåga till egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din strategiska förmåga och kreativitet.
 • Du får träna ditt ledarskap i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!
 • Du får en personlig ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå.

Ledarskapsarenan för mellanchefer sträcker sig över 8-10 månader. Din personliga ledartränare är ditt stöd under hela perioden, och ni träffas fysiskt totalt 8 gånger under denna tid.

Ledarskapsutveckling – Ledarskapsarenan

Genom arbete med Ledarskapsarenan sker utveckling av det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val. Arbetet sker systematiskt genom inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg.

Metodik

Vi tränar ledare individuellt under 8-10 månader med personlig ledartränare, i ledarens egen miljö för att på bästa sätt främja utveckling och verklig förändring här erbjuder vi möjligheten att utveckla det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val.

Det strukturerade programmet blir individuellt anpassat genom att ledaren får stöd i att sätta sina mål och tillämpa de kunskaper kursmaterialet erbjuder. Vi arbetar systematiskt med inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg. Ledaren träffar sin ledartränare ca en gång per månad.

Inför varje möte arbetar ledaren på egen hand enligt följande ”Fyrklöver” modell:

 • Läsning av ett kapitel i kurspärmen.
 • Bearbetning & reflektion av kapitlet genom olika frågeställningar.
 • Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet.
 • Min avsikt: Praktisk ledarträning genom att det genomarbetade avsnittet omvandlas till aktiviteter och träning.

Print PDF

Ur kursinnehållet

 • Trygg ledare: Personligt ledarskap, arbete med värderingar.
 • Nuläges analys: Investera i dina styrkor.
 • Målfokusering: Vad vill du egentligen – fokusering.
 • Motivation: som kommer inifrån. Våra olika drivkrafter.
 • Kommunikation: och feedback.
 • Ledarskap och inflytande: Att skapa resultat genom andra.
 • Prioritering & delegering: medveten och i praktiken.
 • Relationsbyggande: Din ledarskapsarena – vilka är nyckelpersonerna och hur kan 
ni samverka på bästa sätt?

Mål med utvecklingen

Du skall utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag att skapa resultat i din organisation. Du blir coachad att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll.

Vilket resultat kan vi förvänta oss?

Är du villig att investera din tid och arbeta seriöst med din ledarträning så är vår erfarenhet att du kommer se utveckling både hos dig personligen, såväl som i verksamheten du leder.

För vem?

Det passar för alla! Programmet erbjuder möjligheten att få utveckla det personliga ledarskapet genom ökad självinsikt och genom att göra medvetna val. Arbetet sker systematiskt med inflytande och samverkan med omgivningen samt målstyrning och prioritering, effektiva ledarskapsverktyg. Vårt arbete har sin bas i din vardagliga verklighet, det erbjuder möjlighet för alla nivåer av ledarskap att utveckla sig vidare.

Tillbaka
Kontakt